Pages Menu

Categories Menu

Posted by on wrz 29, 2020 in Moto |

Kierowca zawodowy – obowiązki

Jako kierowca samochodu ciężarowego podstawowym obowiązkiem jest prowadzenie pojazdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Wbrew przyjętemu rozumieniu zawodu kierowcy ciężarowego nie jest on zobowiązany tylko do przewiezienia danej rzeczy z punktu A do punktu B. Zatem więc, co umknęło naszemu wyobrażeniu o tym zawodzie?

Przygotowania

Oprócz już wspomnianego transportu danego towaru z jednego miejsca do drugiego miejsca, z zachowaniem powagi przepisów prawa, jest on zobowiązany do bycia gotowym do realizacji określonego zlecenia w momencie stawienia się na “miejsce A”. Rozumiem przez to posiadanie przy sobie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do realizacji określonego zlecenia w chwili stawienia się do realizacji zlecenia.

Załadunek

Na tym nie kończą się obowiązki kierowcy zawodowego w chwili załadunku. Musi on bowiem przyjąć załadunek, dokonać jego dokładnej kontroli w tym: zapoznać się z otrzymanym towarem oraz sprawdzić lub ustalić jego stan, jak również obserwować procedurę załadunku w celu zadbania o bezpieczeństwo przyjmowanego towaru.

Rozładunek

Kolejnym obowiązkiem kierowcy jest powinność uczestniczenia w rozładunku przesyłki, aby czuwać nad bezpieczeństwem powierzonego mu towaru. Jego powinnością jest także wymaganie potwierdzenia odbioru i zweryfikowanie czy ilość wyładowanego towaru jest zgodna z liczbą jednostek przed załadunkiem.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na to jak wygląda to w praktyce. Często zdarza się, że przez korki na drogach i inne niezawinione przez kierowcę okoliczności, nie jest on w stanie dostarczyć towaru na czas i jest on zmuszony do czekania na odbiorcę by dokonał rozładunku albo też dokonuje rozładunku samodzielnie by zaoszczędzić czas. W takim wypadku przepisy prawa mówią nam, że taki czas dodatkowy poświęcony przez kierowcę należy dodać do czasu pracy.

Na tym obowiązki kierowcy zawodowego się nie kończą, bowiem w zależności od formy wykonywanego zlecenia kierowca może być zobowiązany np.: do oddania pojazdu wyczyszczonego do pracodawcy czy złożenia zgodnego z prawdą raportu ze zlecenia.

Wszystkie obowiązki kierowcy zawodowego powinny być wykonywane z należytą starannością, w przeciwnym razie kierowcy grozi odpowiedzialność cywilna.