Pages Menu

Categories Menu

Posted by on lut 18, 2020 in Moto |

Jak długo trzeba przechowywać dane z tachografu?

Pół tysiąca złotych za jeden dzień w przeliczeniu na jeden pojazd. Tak wysoką karę może zapłacić kierowca za brak danych z tachografu. Odczyty czasu pracy kierowców zawodowych są najważniejszymi informacjami, jakie przewoźnik musi przechowywać. Inspekcja Transportu Drogowego może sprawdzać nawet odczyty z poprzedniego roku. Tarczki tachografu jak długo przechowywać dane z nich? Jak robić to bezpiecznie? Tachograf należy odczytywać maksymalnie co dziewięćdziesiąt dni kalendarzowych, stosując do tego karty przedsiębiorstwa, na które tachograf został zablokowany. Właściwą praktyką jest odczytywanie częściej niż przewidziane prawem trzy miesiące. Gdy spóźnisz się z odczytem, to narażasz się na następną karę w wysokości 500 zł dziennie za każdy pojazd. Gdy więc w Twojej firmie znajduje się kilkanaście samochodów oraz gdy wszystkie posiadają nieterminowe tachografy i odczyty, to możesz otrzymać maksymalną karę przewidzianą taryfikatorem. Nie ma wtedy żadnego znaczenia, że Twoi kierowcy jeżdżą prawidłowo. Jeżeli ze względu na specyfikę transportu kierowcy nie wracają za często do bazy i nie ma fizycznej możliwości systematycznego odczytywania tachografów w siedzibie firmy, to konieczne jest zainstalowanie w pojazdach systemu telematycznego, który daje możliwość zdalnego odczytu danych.

Blokada za pomocą karty przedsiębiorstwa – jak ono wygląda?

W sytuacji, gdy przewoźnik kupi samochód ciężarowy używany, to taki pojazd może być zablokowany za pomocą karty poprzedniego właściciela.