Pages Menu

Categories Menu

Posted by on mar 30, 2023 in Moto |

Jak wygląda kurs na prawo jazdy kategorii B?

Odbycie kursu na prawo jazdy kat. B w Stalowej Woli i pozytywne zdanie egzaminu państwowego pozwala na poruszanie się pojazdami samochodowymi, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, z wyłączeniem autobusów i motocykli. Prawo jazdy uprawnia też do kierowania zespołami pojazdów, które złożone są z samochodu osobowego, czterokołowego, pojazdu specjalnego, przyczepy do 750 kg. Może otrzymać je osoba, która ukończyła 18. rok życia.

Jak przebiega część teoretyczna kursu na prawo jazdy kategorii B?

Po uzyskaniu od lekarza zaświadczenia o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia kursu i kierowania pojazdami należy udać się do Wydziału Komunikacji w celu nadania indywidualnego numeru PKK. Gdy wszystkie formalności zostaną dopełnione, można rozpocząć naukę. Część teoretyczna obejmuje 30 godzin lekcyjnych wykładów. Zajęcia mogą odbywać się również w formie on-line, a ich zakres obejmuje naukę podstaw kierowania samochodem, obowiązków i praw kierowcy oraz zasad uczestnictwa w ruchu drogowym. Na części teoretycznej kursu na prawo jazdy kat B. w Stalowej Woli uczniowie przechodzą obowiązkowe szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Otrzymują też podręcznik multimedialny i wykłady z testami w e-learningu. Dodatkowo na zajęcia teoretyczne przychodzi policjant, a także psycholog transportu, ubogacając swoją wiedzą szkolenie. Cała teoria trwa około półtora tygodnia.

Jak wygląda nauka jazdy podczas kursu na prawo jazdy?

Część praktyczna kursu składa się z 30 godzin i odbywa się w specjalnie przystosowanym samochodzie pod okiem instruktora jazdy. Naukę rozpoczyna się na placu manewrowym, na którym kursant uczy się ruszania, jazdy do przodu, pod górkę oraz cofania. Po przyswojeniu podstawowych umiejętności uczeń może dołączyć do ruchu drogowego. Tam wykorzystując wiedzę o przepisach ruchu drogowego, uczy się jazdy na obszarze zabudowanym i poza nim. Zajęcia praktyczne przygotowują również do wskazania podzespołów pojazdu i sprawdzenia stanu technicznego pojazdu na egzaminie.

Jak przebiega egzamin na prawo jazdy kategorii B?

Aby dobrze przygotować się do egzaminu, warto zdecydować się na sprawdzonych i cenionych instruktorów, np. tych z prestiżowej Szkoły Nauki Jazdy w Stalowej Woli OSK MOTOS. Tym bardziej, że szkolą w niej instruktorzy z uprawnieniami egzaminatorskimi. Podobnie jak kurs, egzamin na prawo jazdy składa się z części teoretycznej i praktycznej. Po otrzymaniu zaświadczenia o pomyślnym zakończeniu nauki, kursant może przystąpić do egzaminu teoretycznego, który odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, trwa 25 minut i składa się z 32 pytań. Egzamin ma formę testu i przeprowadzany jest na komputerze. Po zdaniu egzaminu teoretycznego można umawiać się na egzamin praktyczny.

Egzamin praktyczny składa się z części przeprowadzonej na placu manewrowym, a następnie w ruchu drogowym. Trwa 40 minut.

Na placu:

  1. Sprawdzenie tożsamości, upewnienie o tym, czy osoba egzaminowana zna zasady przeprowadzania egzaminu;
  2. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu tj. sprawdzenie działania jednego ze świateł zewnętrznych oraz jednego elementu znajdującego się pod pokrywą silnika (komputer losuje przed egzaminem) oraz przygotowanie do jazdy;
  3. Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu, ruszanie na wzniesieniu.

Miasto:

Osoba egzaminowana wykonuje zadania według Arkusza przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy. Egzaminator zwraca w szczególności uwagę na:

– sposób wykonania manewrów na drodze;

– zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego;

– umiejętność oceny potencjalnych, rzeczywistych zagrożeń;

– skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia;

– sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.