Pages Menu

Categories Menu

Posted by on lip 30, 2018 in Moto |

Formularz sprzedaży samochodu. Jaka ma być ta umowa ? Formularz kupna sprzedaży samochodu

Wybieramy właśnie samochód, który chcemy kupić. Wszystko sprawdzone, dokumenty się zgadzają, stan techniczny naprawdę zadowalający. Nic, tylko brać. Ale nie zapędzajmy się, trzeba podejść do tego na spokojnie. Przecież przed nami jeszcze najważniejsze- dopełnienie obowiązków formalnych.

Formularz kupna sprzedaży samochodu

Jest on inaczej nazywany umową. To jedyny dokument prawny potwierdzający zakup nowego pojazdu i umożliwiający zarejestrowanie go na nas, czyli nowego użytkownika, nabywcę.Formularz kupna sprzedaży samochodu musi zawierać podstawowe informacje o aucie, czyli na przykład numer rejestracyjny, marka, model, przebieg czy numer VIN. Dodatkowo potrzebne są dokładne dane zarówno kupującego jak i sprzedającego. Trzeba mieć ze sobą dowód, ponieważ potrzebny jest nam jego numer. Podajemy także adres zamieszkania, pesel i oczywiście nasze imię i nazwisko. Koniecznie musi pojawić się kwota, za jaką samochód zostaje zakupiony. Możemy znaleźć sobie wzór umowy, albo po prostu napisać ją sami.

Formularz sprzedaży samochodu

To inna nazwa tego dokumentu, z jaką możemy się spotkać. Formularz sprzedaży samochodu musi być sporządzony w dwóch jednakowo brzmiących kopiach, po jednej dla każdej ze strony. Ważne jest też to, aby zarówno kupujący, jak i sprzedający złożył własnoręczny podpis na dokumencie. W innym przypadku nie ma on mocy prawnej.