Pages Menu

Categories Menu

Posted by on maj 10, 2018 in Moto |

Konsekwencje na drodze

Nieznajomość przepisów

Brak znajomości przepisów drogowych jest poważnym przewinieniem i może bezpośrednio wpływać na stwarzanie wielkiego zagrożenia na drodze. Każdy uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany do poznania wszystkich przepisów drogowych, znajomości znaków drogowych oraz wykorzystywania ich na co dzień. W przypadku zmieniania sie przepisów, należy uaktualniać swoją wiedzę i umiejętności. Korzystanie z dróg publicznych zobowiązuje każdego uczestnika do bezwzględnego wykorzystywania swojej wiedzy na temat przepisów. Nieznajomość prawa nie zwalnia z konieczności jego stosowania, dlatego należy swoją wiedzę uaktualniać i poszerzać. Przepisy drogowe często ulegają zmianom i należy śledzić wszystkie zmiany oraz zachodzące nowości.

Bezpieczeństwo innych uczestników

Poza kierowcami samochodów, uczestnikami ruchu drogowego są także piesi oraz rowerzyści. Przepisy dla rowerzystów, a także przepisy obowiązujące pieszych, pokrywają się ze wszystkimi zasadami, według których odbywa się ruch na drodze. Bardzo istotne jest przede wszystkim zachowywanie maksymalnego bezpieczeństwa na drodze oraz chodniku. Przejścia dla pieszych są bardzo newralgicznym miejscem, na którym bardzo często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Na każdym przejściu to właśnie pieszy ma pierwszeństwo, jednak kierowcy nie zawsze są w stanie go udzielić. Trudne warunki pogodowe, nadmierna prędkość lub gwałtowne wtargnięcie na pasy przez pieszego, są czynnikami zmniejszającymi szanse na wyhamowanie samochodu w odpowiednim miejscu przed przejściem dla pieszych.