Pages Menu

Categories Menu

Posted by on mar 4, 2021 in Takie ta... |

Kwaśnica u bydła a podawanie sody paszowej

Bydło to główny gatunek zwierząt gospodarskich, który jest hodowany niemalże na całym świecie. Od czasów udomowienia bydło dostarcza cenne produkty, w postaci mleka oraz mięsa. Niezwykle ważne jest zatem jego prawidłowe odżywianie. W diecie bydła powinien koniecznie znajdować się kwaśny węglan sodu.

Dlaczego prawidłowe żywienie zwierząt jest ważne?

Prawidłowa dieta jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość oraz ilość mleka produkowanego przez krowy. Podawanie tym zwierzętom pasz z cennymi dodatkami jest zatem bardzo ważne. Dzięki temu każdy hodowca może w pełni wykorzystać potencjał genetyczny hodowanych zwierząt.

Podstawową paszą dla bydła są pasze objętościowe, które powinny być podawane w takich ilościach, aby zapewnić odpowiednią strukturę dawki pokarmowej oraz przyczyniać się do poprawnego przebiegu procesów fermentacji. Istotnym dodatkiem do pasz jest wodorowęglan sodu.

Kwaśny węglan sodu – cenny dodatek paszowy

Preparat ten jest powszechnie zwany sodą paszową. Jest to nieorganiczny związek chemiczny, który należy do grupy wodorowęglanów. Na skalę przemysłową preparat ten jest otrzymywany jako pośredni produkt podczas otrzymywania węglanu sodu za pomocą metody Solvaya.

Wodorowęglan sodu to bardzo cenny preparat, który jako dodatek do mieszanek paszowych powinien być obecny w diecie wszystkich zwierząt gospodarskich.

Jakie są istotne zalety wodoroweglanu sodu?

Soda paszowa znalazła bardzo szerokie zastosowanie w żywieniu bydła, a w szczególności w przypadku krów o dużej wydajności mlecznej. Podawanie tym zwierzętom odpowiedniej ilości kwaśnego węglanu sodu jest niezwykle ważne. Dieta bogata w wystarczającą ilość sody paszowej w bardzo dużym stopniu zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów związanych z zakwaszeniem przewodu pokarmowego. Problemy takie najczęściej pojawiają się u tych zwierząt, które spożywają zbyt duże dawki pasz treściwych.

Każdy hodowca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że zmiany odczynu płynu żwaczowego u krów bardzo negatywnie wpływają na ich zdrowie oraz parametry produkcyjne mleka. Aby w pełni skutecznie zapobiegać takim schorzeniom metabolicznym jak kwasica, warto wprowadzić do codziennej diety zwierząt hodowlanych kwaśny węglan sodu. Preparat ten doskonale stabilizuje środowisko układu trawiennego oraz stwarza optymalne warunki do rozwoju mikroorganizmów żwaczowych u bydła.

Soda paszowa podawana przeżuwaczom stanowi istotny element mieszanki treściwej. Przyczynia się ona do podnoszenia pH treści żwacza, a efektem tego są dogodne warunki dla cennych bakterii symbiotycznych żyjących w żwaczu. Znaczne obniżenie wskaźnika pH żwacza, czyli zakwaszenie bardzo często jest spowodowane nadmiarem węglowodanów niestrukturalnych, a w szczególności skrobi, co prowadzi do zmniejszenia zawartości tłuszczu w krowim mleku.

Podawanie sody paszowej pozwala także w dużym stopniu zminimalizować skutki stresu cieplnego, które bardzo często występują u wielu u zwierząt hodowlanych.Środki buforujące pośród których można właśnie wymienić sodę paszową wpływają także bardzo korzystnie na wykorzystanie białka oraz energii, która jest zawarta w podawanych paszach. W bardzo dużym stopniu przekłada się to na prawidłowy wzrost oraz rozwój zwierząt hodowlanych.